Smyčcové trio

smyccove trio_easywedding

Výběr skladeb z repertoárového listu

Skladba mimo repertoár příplatek 500Kč - 1000Kč

Cena 5 000Kč - 6 000Kč za hraní při obřadu. Cena se odvíjí od ceny smyčcového tria

Doprava mimo Brno 10Kč/1km

Cena: 5 000 Kč