Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Easy Wedding s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO: 24685542 a Easy Wedding Service s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO:08971714  (dále jen dodavatel) 

1. Pravidla půjčovny dekorací, objednávky obřadů a služeb, úhrady, výdej a vrácení dekorací

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po uhrazení stanovené zálohy a potvrzení zákazníkem (dále jen objednatel) požadovaného termínu ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo objednatele telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Doručení každé objednávky je po odeslání potvrzeno e-mailovou zprávou, ve které má objednatel poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Tato zpráva není přijetím Vaší objednávky. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně kontaktujte dodavatele.

Nájemné za dekorace je splatné nejpozději při převzetí pronajatých věcí. Objednatel odpovídá dodavateli za poškození a opotřebení dekorací jejich nesprávným užíváním.

Před osobním převzetím dekorací budou objednateli dekorace předvedeny, že jsou funkční a prosté vad, a dále bude objednavatel seznámen s pravidly pro zacházení s dekoracemi.

V případě nevrácení, zničení či poškození dekorací je objednatel povinen způsobenou škodu dodavateli nahradit, a to v plné výši hodnoty zničeného zboží. V případě ztráty či zničení zboží je cena stanovena za jeden kus a to následovně:

- potah (roztržení mimo šev, propálení, nadměrné znečištění, které nelze chemicky odstranit) 300 Kč

- ubrus kulatý o průměru 300 cm – 1 800 Kč, 330 cm - 2 000 Kč, 270 a 280 cm - 1 500 Kč, 

- ubrus bílý hranatý – 550 Kč

- ubrus šedý hranatý – 1 000 Kč

- šifonový voál delší než 1m – 600 Kč

- krajkový voál - 450 Kč

- multon – 1 300 Kč

- mašle – 100 Kč

- za každý 4tý metr skirtovacího materiálu 2 200 Kč

- látkový ubrousek – 80 Kč

- kulatý stůl o průměru 200 cm – 4 500Kč ,150 cm a 180 cm – 3 700 Kč, 120 cm – 2 500 Kč, 80 cm – 2 000 Kč

- bistro stolek – 3 000 Kč, 

- hranatý stůl o rozměrem 180 x 80 cm – 2 300 Kč, 150 x 80 cm – 2 000 Kč, 

- židle Tiffany - 1 500 Kč, podsedák na židli - 350 Kč,  židle Louisa nebo transparentní 2 500 Kč

- bílá kožešina - 350 Kč

V případě ztráty či zničení neuvedeného (ostatního) inventáře výše, bude dodavatel účtovat trojnásobek z ceny půjčovného. 

Objednatel nesmí dekorace upravovat či opravovat.

V případě prodlení s vrácením dekorací je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Kauce bude objednateli vrácena po vrácení a zkontrolování dekorací.

Dodavatel je oprávněna si náhradu za ztrátu nebo poškození dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek započíst oproti složené záloze.

Objednatel je povinen nahradit škodu, které způsobí třetí osoby, v místě obřadu. Tuto škodu se zavazuje zaplatit dodavateli do 3 dnů od jejího vyčíslení.

Osobní výdej dekorací je pouze v Brně v sídle nebo na adrese dohodnuté předem a ve dnech a hodinách stanovených v potvrzené v objednávce. Pokud objednatel zvolí možnost zaslání zboží, bude k objednávce připočteno příslušné poštovné.

Při vyzvednutí dekorací předloží objednatel: objednávku, doklad o zaplacení zálohy. Dekorace jsou vydány po uhrazení doplatku celkové částky a složení vyměřené vratné kauce. Dopravu si v případě osobního odběru objednatel zajišťuje sám.

2. Storno podmínky pro objednávky svatebních obřadů a služeb, zapůjčení dekorací

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace svatebních obřadů, zapůjčení inventáře a objednávky souvisejících služeb učiněné mezi objednatelem a dodavatelem. Storno poplatek je vyčíslen na základě celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

V případě zrušení objednávky, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky, je objednatel povinen poskytovateli daný rozdíl uhradit do 5 pracovních dní od zaslaného vyúčtování.

Dodavatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek obřadů, služeb, pronájmů prostor a zapůjčení dekorací podle níže definovaných bodů.  

1.       Uhrazené zálohy jednotlivým subdodavatelům specifikovaným dle stanoveného rozpočtu – storno poplatky ve výši 100 % 

 2.       180 a více dnů před termínem svatebního obřadu a hostiny: 0% storno poplatek 

 3.       179 až 120 kalendářních dnů před termínem konání svatebního obřadu a hostiny: storno poplatek ve výši 30% z celkové dohodnuté ceny dle stanoveného rozpočtu

 4.       119 až 60 kalendářních dnů včetně před termínem svatebního obřadu a hostiny: storno poplatek ve výši 70% z celkové dohodnuté ceny dle stanoveného rozpočtu

 5.       59 až 21 kalendářních dnů před termínem svatebního obřadu a hostiny: storno poplatek ve výši 90% z celkové dohodnuté ceny dle stanoveného rozpočtu

 6.       20 a méně kalendářních dnů před termínem svatebního obřadu a hostiny: storno poplatek ve výši 100% z celkové dohodnuté ceny dle stanoveného rozpočtu

Storno poplatky se vztahují na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis) včetně telefonicky provedených změn. Zrušení objednávky svatby lze provést ze strany objednatele a dodavatele lze pouze písemně (e-mail, dopis).

3. Ochrana osobních údajů

Dodavatel potřebuje znát některá osobní data objednatele. Respektuje soukromí objednatele, a data chrání před zneužitím. Od objednatele fyzické osoby požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou adresu trvalého pobytu, případně poštovní adresu, telefonické spojení, emailovou adresu. Pokud je objednatel právnická osoba, uvádí název, adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o nákupech, reklamacích a další činnosti objednavatele v internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna získaná data jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o objednateli, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Objednatel po obdržení zpracovaného rozpočtu dodavatelem hradí zálohy s tímto spojené a souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami. Změny v rozpočtu a jeho případná storna se řídí bodem 2. výše uvedených obchodních podmínek.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených smluvních podmínek

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem je řešen smlouvou podle paragrafu dle § 1746 odstavce 2 Občanského zákoníku a § 2430 a násl. Občanského zákoníku

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu znění smlouvy