Barbara a Marin červen 2024, Tržnice Brno

1-6-2024 Barbara a Marin (11).JPG

”English

Where to start!
We have had a crazy time organising everything and were overwhelmed as we are not from Czech Republic (also our Czech is not great at all).

Petra and her team offered to help us organize and create this amazing event!
From Chaos came Easy Wedding Brno and enabled us to experience, with NO headache or issues (including no language barrier issues), an absolutely perfect service, food, everything!
I do not have anything else to say apart from THANK YOU! You have saved our wedding and made it 100x better!

As for the recommendation, we suggest to reach out to Petra and her team sooner then just 1.5 month prior our wedding day as we did, it will be sooo much easier 😁😅

We love you and are grateful for the amazing experience we had! 

Czech

Kde začít!
Měli jsme šílený čas organizovat všechno a byli jsme ohromeni, protože nejsme z České republiky.

Petra a její tým nám nabídli pomoc s organizací a vytvořením této úžasné akce!
Z Chaosu přišla Easy Wedding Brno a umožnila nám zažít bez bolesti hlavy a problémů naprosto perfektní služby, jídlo, všechno!
Nezbývá mi nic jiného, než DĚKUJI! Zachránili jste naši svatbu a udělali ji 100x lepší!

Pokud jde o doporučení, doporučujeme oslovit Petru a její tým dříve než jen 1,5 měsíce před naším svatebním dnem, jako jsme to udělali my, bude to mnohem jednodušší 😁😅

Milujeme vás a jsme vděční za úžasný zážitek, který jsme měli!”