Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Easy Wedding s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO: 24685542 a Easy Wedding Service s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO:08971714  (dále jen Easy Wedding) 

1. Pravidla půjčovny dekorací, objednávky obřadů a služeb, úhrady, výdej a vrácení dekorací

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po uhrazení stanovené zálohy a potvrzení zákazníkem požadovaného termínu ze strany Easy Wedding. Easy Wedding si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Doručení každé objednávky je po odeslání potvrzeno e-mailovou zprávou, ve které má zákazník poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Tato zpráva není přijetím Vaší objednávky. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně kontaktujte Easy Wedding.

Nájemné za dekorace je splatné nejpozději při převzetí pronajatých věcí. Zákazník odpovídá Easy Wedding za poškození a opotřebení dekorací jejich nesprávným užíváním.

Před osobním převzetím dekorací budou zákazníkovi dekorace předvedeny, že jsou funkční a prosté vad, a dále bude Easy Wedding seznámen s pravidly pro zacházení s dekoracemi.

V případě nevrácení, zničení či poškození dekorací je zákazník povinen způsobenou škodu nahradit Easy Wedding, a to v plné výši hodnoty. V případě ztráty či zničení potahu (roztržení mimo šev, propálení, nadměrné znečištění, které nelze odstranit) je zákazník povinen zaplatit Easy Wedding 200 Kč za každý potah, 500 Kč za ubrus, 45 Kč za mašli, 1500 Kč za každý skirting.

Zákazník nesmí dekorace upravovat či opravovat.

V případě prodlení s vrácením dekorací je zákazník povinen zaplatit Easy Wedding smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Kauce bude zákazníkovi vrácena po vrácení a zkontrolování dekorací.

Easy Wedding je oprávněna si náhradu za ztrátu nebo poškození dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek započíst oproti složené záloze.

Zákazník je povinen nahradit škodu, které způsobí třetí osoby, v místě obřadu. Tuto škodu se zavazuje zaplatit Easy Wedding do 3 dnů od jejího vyčíslení.

Osobní výdej dekorací je pouze v Brně v sídle nebo na adrese dohodnuté předem a ve dnech a hodinách stanovených v potvrzené v objednávce. Pokud zákazník zvolí možnost zaslání zboží, bude k objednávce připočteno příslušné poštovné.

Při vyzvednutí dekorací předloží zákazník: objednávku, doklad o zaplacení zálohy. Dekorace jsou vydány po uhrazení doplatku celkové částky a složení vyměřené vratné kauce. Dopravu si v případě osobního odběru zákazník zajišťuje sám.

2. Storno podmínky pro objednávky svatebních obřadů a služeb, zapůjčení dekorací

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace svatebních obřadů, zapůjčení inventáře a objednávky souvisejících služeb učiněné mezi zákazníkem a Easy Wedding. Storno poplatek je vyčíslen na základě celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

V případě zrušení objednávky, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky, je zákazník povinen poskytovateli daný rozdíl uhradit do 5 pracovních dní od zaslaného vyúčtování.

Easy Wedding je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek obřadů, služeb, pronájmů prostor a zapůjčení dekorací za následujících podmínek:

  • storno objednávky (odstoupení od smlouvy) více jak 30 kalendářních dnů před datem obřadu 50% z celkové ceny objednávky;
  • storno objednávky (odstoupení od smlouvy) 29 – 5 dnů před datem svatby – poplatek ve výši 85% z celkové ceny objednávky;
  • storno objednávky (odstoupení od smlouvy) méně jak 4 dny před datem svatby – poplatek 100% z celkové ceny objednávky.

    Storno poplatky se vztahují na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis) včetně telefonicky provedených změn. Zrušení objednávky svatby lze provést ze strany zákazníka a Easy Wedding lze pouze písemně (e-mail, dopis).

3. Ochrana osobních údajů

Easy Wedding potřebuje znát některá osobní data zákazníka. Respektuje soukromí zákazníka, a data chrání před zneužitím. Od zákazníka fyzické osoby požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou adresu trvalého pobytu, případně poštovní adresu, telefonické spojení, emailovou adresu. Pokud je zákazníkem právnická osoba, uvádí název, adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o nákupech, reklamacích a další činnosti zákazníka v internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna získaná data jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.